Akvariumo istorija

 

 

Iškur gi pagaliau atsirado akvariumas? Kiek ilgai jis egzistuoja? Kieno tai buvo idėja žuvis laikyti "stikle"?

Dar ankstyvaisiais laikais laikydavo pagautas žuvis tvenkiniuose, kad vėliau galėtų būti panaudojamos maistui. Tai jau buvo žinoma nuo senovės Egipto laikų. Dauguma senųjų šventyklų, nuo ankstyvųjų laikų iki šio laikmečio, soduose jos buvo laikomos vandens baseinuose. Yra aprašymų, kad tai buvo iki Cezario laikų. Jau tada dirbtiniai vandens telkiniai buvo meniškai apipavidalinti. Romėnai laikydavo murenas, kad pagerbti dieviškasias būtybes. Taip pat tiesa, kad akvariumistika jau buvo Kinijoje prieš 3000 metų. Ten buvo gražių žuvų laikymas, tokių kaip auksinė žuvelė ir karpiai koi, paverstas hobiu. Karpiai veisiami jau buvo prieš 2500 metų. Tačiau tada nebuvo jokių stiklinių talpų. Kiniečiai naudodavo didžiules keramikines talpas, kuriuose matymo kampas buvo tik iš viršaus. Koi gyvavimo trukmė buvo gana trumpa dėl to, kad nebuvo jokių augalų, grunto (ir žinoma vandens chemijos).

Modernioji akvariumistika prasidėjo nuo 1665 metų kai anglų rašytojas, Samuelis Pepys, paminėjo kad stiklinėje vandens talpoje buvo laikomos gyvos žuvys. Prieš tai tik gamtos mokslininkai laikė žuvis ir kitus vandens padarus, kad galėtų užsiimti tyrinėjimais. 1774 metais anglų chemikas Priestley ir tuo pačiu metu švedu chemikas Cheele atrado deguonį. Tačiau iki to niekas nežinojo kaip kvėpuoja vandens gyvūnai. 1777 mokslininkas Priestley suprato, kad deguonis dalyvauja vandens gyvūnų kvėpavimo procese ir italų fiziologas Spallanzani pateikė svarbius tyrinėjimus vandens gyvūnų kvėpavimo procese. 1851 įvyko pasaulinė paroda Londone, kurioje rėminis akvariumas buvo pritatytas plačiajai publikai.

 

Chemikas Lavoisier

 

Chemikas Lavoisier 1743 - 1794. Pirmasis sužinojo, kad deguonis yra vandens sudėtyje ir dalyvauja svarbiuose kvėpavimo procesuose. 

Chemikas Scheele

 

Chemikas Scheele 1792 - 1786. Nustatė, kad oro sudėtyje yra deguonies ir azoto. Tačiau savo tyrinėjimus paskelbė 1777 todėl Joseph Priestley laikomas deguonies atradėju.